Barros, L. G. “ANDRÉS BELLO Y LA CUESTÍÓN DEL VOSEO EN EL CHILE DEL SIGLO XIX”. InterteXto, vol. 14, nº 1, setembro de 2021, p. 96-116, doi:10.18554/it.v14i1.4832.